De SBNS is ruim 18 jaar geleden opgericht om NS-terreinen te onderzoeken op bodemverontreiniging die ontstaan is voor de verzelfstandiging van NS in 1995.
Waar dat nodig is, zorgt zij ook voor de bodemsanering.

De SBNS is een ISO 9001:2008 gecertificeerde projectmanagementorganisatie die vanuit Utrecht jaarlijks vele saneringen en bodemonderzoeken coördineert. Al jaren behoort zij tot de grootste saneerders van Nederland.

Aan de werkzaamheden van de SBNS komt de komende periode een einde en op 1 januari 2017 stopt de Stichting.

Meer over de beëindiging en over vele andere onderwerpen leest u op deze site.